Vlastivědná a genealogická společnost Velké Meziříčí

Historie

Naše společnost vznikla v roce 1992.

Pan Vladimír Makovský (*1924 – +2019) mnoho let pracoval na rodopisu svého rodu. Také navázal kontakty s některými členy Československé genealogické společnosti mezinárodní v Sao Paulu ve státě Minesota a Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze. A tak se u něho zrodila myšlenka, že by mohlo být dobré vytvořit i u nás, ve Velkém Meziříčí, nějakou genealogickou skupinu. Navázal proto kontakt s paní Jarmilou Prudíkovou z Velkého Meziříčí, která se také zabývala genealogií.

Po společné domluvě se rozhodli dát stručnou zprávu do týdeníku Velkomeziříčsko, kde ohlásili první schůzku na 30. září 1992 ve vinárně Jupiter clubu. A tento den se sešlo 8 návštěvníků, kteří měli zájem seznámit se s genealogií. Pan Vladimír Makovský, paní Jarmila Prudíková, paní Jiřina Šťastová z nedaleké Vídně, paní Jana Servítová z Měřína, dále paní Stanislava Řezníčková, pan Matějíček se synem z Měřína a pan Mgr. Martin Štindl, Ph.D., vedoucí pobočky státního archivu ve Velkém Meziříčí.

První setkání zahájila paní Jarmila Prudíková velice pěknou přednáškou o potřebě znalostí genealogie a historie. Na druhé schůzce tohoto nového genealogického kroužku 11. listopadu 1992 byla zvolena paní Jarmila Prudíková předsedkyní, jednatelem byl zvolen pan Vladimír Makovský, hospodářkou paní Jiřina Šťastová.

Na třetí schůzce 8. prosince 1992 se přítomní jednohlasně dohodli, že utvoří samostatnou pobočku „České genealogické a heraldické společnosti v Praze“. Pan Makovský projednal s tehdejším ředitelem Jupiter clubu panem Mgr. Doleželem, že pobočka bude pracovat pod patronací Jupiter clubu. Postupem času se také hledalo řešení o rozšíření náplně pobočky. Jednohlasně byl schválen přidružit obor vlastivědný. Tak se zrodil název „Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu Velké Meziříčí“.

V roce 1994 došlo k ustavení samostatné Vlastivědné a genealogické společnosti jako jediné organizaci tohoto druhu na jihozápadní Moravě. Ustavující listina vymezovala nejen základní okruh činnosti a partnerů, ale zároveň také hlavní orgány společnosti. Těmi se stala každoročně svolávaná valná hromada a pětičlenný výbor společnosti, volený valnou hromadou na dva roky. Oba zmíněné orgány se tak staly základem svébytného a samosprávného působení společnosti. Zpočátku se konaly přednášky pouze 2x za měsíc.

Od roku 2002 pracuje společnost jako Občanské sdružení při Jupiter clubu, s.r.o.

První předsedkyní společnosti byla paní Jarmila Prudíková, v roce 2002 ji vystřídala paní PharmDr. Helena Švecová.

Historická buzola