Vlastivědná a genealogická společnost Velké Meziříčí

Historická fotografie náměstí ve Velkém Meziříčí

Vítáme vás na webových stránkách Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu Velké Meziříčí se zabývá občanskou genealogií, badatelskou činností, vlastivědou a vydáváním publikací. Činnost společnosti spočívá především v pravidelném pořádání přednášek. 

Také uskutečňuje besedy, tematické vycházky a exkurze. Spolupracuje s místním regionálním muzeem a pobočkou Státního archívu ve Velkém Meziříčí.

Společnost se nezabývá komerčním zpracováním rodokmenů, ale je ochotna všem zájemcům o genealogické bádání pomoci.

NAŠE AKTUÁLNÍ AKCE:

18. 6. beseda:

Zakončení 1. pololetí VGS