Vlastivědná a genealogická společnost Velké Meziříčí

Výbor

PharmDr. Helena Švecová – předsedkyně

Ing. Karel Hromek – místopředseda

Mgr. Martin Štindl, Ph.D. – místopředseda

Mgr. Alena Doleželová – pokladní

Josef Michal – knihovník

Dana Michalová – kronikářka, správce webu

Marie Moroňová – členka výboru

Anna Snížková

Marie Muchová – členka výboru