Vlastivědná a genealogická společnost Velké Meziříčí

Členství

Členem Vlastivědné a genealogické společnosti se může stát každý občan starší 15 let, pokud je mu její program blízký.

Vždy začátkem roku, zpravidla v lednu, se koná valná hromada společnosti, kde si členové vždy po dvou letech volí ze svého středu Výbor.

Zasloužilí členové VGS mohou být členskou schůzí jmenováni čestnými členy.

Roční členský příspěvek činí 50,- Kč.