Vlastivědná a genealogická společnost Velké Meziříčí

Kroniky

Zrcadlem naší činnosti jsou kroniky. Od samého vzniku naší společnosti jsou zdokumentovány přednášky, besedy, zájezdy a jiné zprávy o důležitých a pamětihodných událostech.

Prvním kronikářem byl Ladislav Slabý, po něm převzal kroniku Josef Jaša a nyní ji píše Dana Michalová. Jako příloha kroniky je vedeno fotografické album.

Fotografické album a kronika je dostupná k nahlédnutí po dohodě s kronikářkou.

Kroniky Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí

Kroniky Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí