Vlastivědná a genealogická společnost Velké Meziříčí

O nás

Naše Vlastivědná a genealogická společnost (VGS) pořádá přednášky, besedy, zájezdy a exkurze, spolupracuje s místním regionálním muzeem a pobočkou Státního archivu ve Velkém Meziříčí. Zaměření naší činnosti je občanská genealogie, vlastivěda, badatelská činnost a vydávání publikací. Na úseku genealogie pomáhá společnost svým členům při zpracování vlastních rodopisů, kronik apod.

Důležitou část činnosti naší společnosti tvoří spolupráce s podobně zaměřenými společnostmi. Jsme v kontaktu, vyměňujeme si plány činnosti, navštěvujeme se, jejich členové u nás přednášejí. Jsou to Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně, jejímž čestným členem byl od roku 2012 pan Vladimír Makovský, jeden ze zakládajících členů společnosti, dále Společnost za historickou Polnou, spolek Přátel Luk nad Jihlavou a historická společnost v Náměšti nad Oslavou.

Přednášky se konají každé úterý v 15.00 hodin v koncertním sále Jupiter clubu. Dlouhodobě spolupracujeme s externími přednášejícími, ale přednáškovou činnost vyvíjí i někteří členové. Zkrácený výtah je zaznamenaný v kronice společnosti a je doplněný fotografiemi z průběhů přednášek. Členové naší společnosti jsou pozornými a vnímavými posluchači, což dokazuje to, že po každé přednášce se spontánně rozvine velmi zajímavá diskuze. Besedy mají neformální charakter, jsou zaměřeny na výměnu názorů a zkušeností mezi zúčastněnými.

Zájezdy jsou jednodenní, zaměřené na poznání bližšího i vzdálenějšího okolí. Předmětem zájmu jsou jak historické objekty, tak i přírodní zajímavosti.

Dlouholetou předsedkyni společnosti Jarmilu Prudíkovou v roce 2002 vystřídala PharmDr. Helena Švecová.

„Činnost VGS finančně podpořilo město Velké Meziříčí a Nadační fond Františka Podstatzky Lichtensteina.“

 

K příležitosti 30. výročí založení vydala naše společnost v pořadí již druhý Almanach Vlastivědné a genealogické společnosti 1992 – 2022.

Co zde najdete?
Stručně o dějinách Velkého Meziříčí a Jupiter clubu, jak a kdy vznikla naše společnost, o naší činnosti. Toto třicetileté působení společnosti je rozděleno do tří kapitol, na tři desetiletí. V každé kapitole je popsáno průběh činnosti, počet členů a vykonaných přednášek, co se událo ve společnost, různé akce a besedy. Např. Vernisáž obrazů paní Lidmily Anny Dohnalové, Návštěva pana Paula  Makouskeho ve Velkém Meziříčí, Vzpomínka na zakládajícího člena naší společnosti pana Vladimíra Makovského, O spisovateli a kantorovi panu Josefu Pěnčíkovi z Jinošova a jiné.

 Na závěr je výpis přednášek a zájezdů. Je zde také zmínka o společnostech našich přátel z Luk nad Oslavou, Polné a Náměště nad Oslavou. Navzájem se navštěvujeme, jejich členové mívají u nás přednášky.

Najdete zde i počet a seznam členů k datu 1. 5. 2022 a odkud přijíždí někteří naši členové na přednášky Vlastivědné a genealogické společnosti. Dojíždí nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst. A to z Dobré vody, z Měřína, z Křižanova, z Vídně, ze Závisti, z Hodíškova, z Jabloňova, z Rudy

 

 

Oslavy 30 let Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí 2022

Oslavy 30 let Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí 2022