Vlastivědná a genealogická společnost Velké Meziříčí

O nás

Naše Vlastivědná a genealogická společnost (VGS) pořádá přednášky, besedy, zájezdy a exkurze, spolupracuje s místním regionálním muzeem a pobočkou Státního archivu ve Velkém Meziříčí. Zaměření naší činnosti je občanská genealogie, vlastivěda, badatelská činnost a vydávání publikací. Na úseku genealogie pomáhá společnost svým členům při zpracování vlastních rodopisů, kronik apod.

Důležitou část činnosti naší společnosti tvoří spolupráce s podobně zaměřenými společnostmi. Jsme v kontaktu, vyměňujeme si plány činnosti, navštěvujeme se, jejich členové u nás přednášejí. Jsou to Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně, jejímž čestným členem byl od roku 2012 pan Vladimír Makovský, jeden ze zakládajících členů společnosti, dále Společnost za historickou Polnou, spolek Přátel Luk nad Jihlavou a historická společnost v Náměšti nad Oslavou.

Přednášky se konají každé úterý v 15.00 hodin v koncertním sále Jupiter clubu. Dlouhodobě spolupracujeme s externími přednášejícími, ale přednáškovou činnost vyvíjí i někteří členové. Zkrácený výtah je zaznamenaný v kronice společnosti a je doplněný fotografiemi z průběhů přednášek. Členové naší společnosti jsou pozornými a vnímavými posluchači, což dokazuje to, že po každé přednášce se spontánně rozvine velmi zajímavá diskuze. Besedy mají neformální charakter, jsou zaměřeny na výměnu názorů a zkušeností mezi zúčastněnými.

Zájezdy jsou jednodenní, zaměřené na poznání bližšího i vzdálenějšího okolí. Předmětem zájmu jsou jak historické objekty, tak i přírodní zajímavosti.

Dlouholetou předsedkyni společnosti Jarmilu Prudíkovou v roce 2002 vystřídala PharmDr. Helena Švecová.

„Činnost VGS finančně podpořilo město Velké Meziříčí a Nadační fond Františka Podstatzky Lichtensteina.“

Oslavy 30 let Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí 2022

Oslavy 30 let Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí 2022