Vlastivědná a genealogická společnost Velké Meziříčí

Čestní členové

V roce 2014 byli na slavnostním shromáždění jmenováni čestní členové Vlastivědné a genealogické společnosti: 

Fikarová Olga – dlouholetá úspěšná jednatelka a organizátorka
Mgr. Hnízdil Oldřich – dlouholetý úspěšný místopředseda, vlastivědný badatel, kronikář městyse Měřína a zasloužilý učitel
Jaša Josef – dlouholetý vzorný kronikář, vlastivědný badatel
Křeček Karel  vlastivědný a regionální badatel
Křehlík František – dlouholetý člen, vlastivědný badatel
Makovský Vladimír – zakladatel společnosti, jednatel, vlastivědný badatel, autor mnoha publikací
Michalová Dana (od roku 2015) – dlouholetá práce ve společnosti, práce na filmových záznamech a úspěšná kronikářka
Pospíchal Theodor – čestný člen, vlastivědný badatel, práce na vydávání brožur
Prudíková Jarmila – spoluzakladatelka a dlouholetá předsedkyně společnosti
PhDr. Ripperová Marie – dlouholetá aktivní členka, historička a publicistka
Servítová Jana – zakládající členka, vlastivědná badatelka
Šťastová Jiřina – zakládající členka, vlastivědná badatelka
Mgr. Štindl Martin Ph.D. – zakládající člen, autor mnoha publikací
PharmDr. Švecová Helena – dlouholetá úspěšná předsedkyně společnosti, nositelka krajského vyznamenání


V roce 2022 byli jmenováni zasloužilí členové:
 

Michal Josef  za dlouholetou obětavou práci pro VGS
Musil Stanislav  za dlouholetou obětavou práci pro VGS
Rousová Jitka  za dlouholetou obětavou práci pro VGS
Servít František  za dlouholetou obětavou práci pro VGS

Kubiš Jiří – in memoriam, za dlouholetou obětavou spolupráci pro Vlastivědnou a genealogickou společnost